Berat Gecesi Okunacak Sureler ve Dualar Nelerdir?

Berat Gecesi Okunacak Sureler ve Dualar Nelerdir?

Berat gecesi, Ramazan Ayı'nın habercisi ve af, mağfiret, dua, ibadet gecesidir. Bu gecede dua etmek, Kuran okumanın sevabı daha fazladır. Peki Berat gecesinde okunacak dua ve sureler nelerdir? İşte Berat kandilinde okunması tavsiye edilen dua ve sureler..

Üç aylar içerisinde idrak edilen Berat Kandili 27 Mart gecesi yani bugün tüm İslam aleminde dua ve ibadetler ile ifa edilecek. Berat, kurtuluş, af demektir. Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Peki Berat gecesinde okunacak dua ve sureler neler? Berat kandilinde okunacak dua ve sureler hangileridir? İşte cevabı...

BERAT GECESİ OKUNACAK SURELER

Berat Kandili'nde Rahmet-i İlâhî'nin, sağnak sağnak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir.

Berat Gecesi Okunacak Sureler:

Berat kandilinden okunması tavsiye edilen sureler...

 1. Fatiha-i Şerife
 2. Ayet'ül-Kürsî
 3. Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)
 4. Berat Gecesinde Okunan 3 Yasin Suresi
 5. Tebareke Suresi
 6. Amme yani Nebe Suresi
 7. İhlas-ı Şerif
 8. Felak Sûresi
 9. Nâs Sûresi gibi surelerin okunması tavsiye edilmiştir. Bu surelerle diğer sureleride okumanız daha hayırlıdır.

Fazla'dan okunması tavsiye edilen, hayra hayır katacak diğer sureler:

 • Rahman Suresi
 • Fetih Suresi
 • Vakıa Suresi (fakirlik ve bol rızık için)
 • Amenerrasulü
 • İnşirah Suresi
 • Hüvallahüllezi
 • Kıyamet Suresi

Yasin ,Tebareke (Mülk), Amme (Nebe) ,Fetih ,Cuma ve Kıyamet Sureleri 

BERAT GECESİ OKUNACAK DUALAR

Berat Kandili gecesinde eller semaya yükselecek ve dualar edilerek ibadetler gerçekleştirilecek. Bu noktada, Berat Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler önem arz ediyor. Peki bizler bu hayırlı günde nasıl ve hangi duaları etmeliyiz? Berat gecesi okunacak dualar ve zikirler neler? Berat kandilinde günahlarımızın affı, sevdiklerimiz ve kendimiz için okunacak dua ve tesbihler neler? İşte cevabı...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU BERAT GECESİ DUASI

Berat Gecesini ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

 • Peygamber Efendimizin, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz'da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.

Allah'ım! -Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan'ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: "Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O'nun yanındadır" (Ra'd Sûresi, 39)

İlahî! "Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır" (Duhan, 4) buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gecesi en büyük tecellin ile; bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin!

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, âline, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!

 • Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

 • Kaynaklarda Geçen Berat Gecesi Duası Türkçe Okunuşu

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ım, ey ihsân ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey lutfu ve ihsânı bol olan, Sen’den başka ilâh yok, sen kendisine ilticâ edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara emân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât’sın. Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da şakî/kötü veya mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsânınla kötülüğümü, mahrûmiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Rasûl’ünün lisânı üzere indirilen Kitâb’ında bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır: «Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (Ana Kitâb) O’nun yanındadır.»(er-Ra’d, 39) İlâhî! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen»(ed-Duhân, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şa’bân’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belâları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!” (Ali el-Müttakî, no: 5090)

 • Berat Gecesi Okunması Tavsiye Edilen Duanın Arapça ve Anlamı

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

BERAT KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Bu kıymetli geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Berat Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri neler? Berat Kandili'nde Rahmet-i İlâhî'nin, sağnak sağnak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir. Berat Kandili tesbihleri ve zikirleri şu şekildedir;

BERAT GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

 • 1000 adet Estağfirullah El Azim
 • 1000 adet İhlas Suresi
 • 1000 adet La İlahe İllallah
 • 1000 adet Salavat-ı Şerif
 • 100 adet Habinallahü Vegniğmel Vekil
 • 100 adet Besmele
 • 129 Adet Ya Latif

Berat Kandilinde:

 • "Lâ ilâe illallah",
 • "Sübhânallahi ve bi–hamdihî sübhânallahi’l–azîm"
 • "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",
 • "Estağfirullah",
 • "33 Sübhànallah",
 • "33 Elhamdülillâh",
 • "33 Allahu ekber",
 • "Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi."
 • "Allahumme ecirna minennar."
 • "Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber"
 • "Lâ ilâhe illallâhu'l Melikül Hakkul Mübin"
 • "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",
 • "Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi"
 • "Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr"
 • "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır. Yapılması normal gündede tavsiye edilen zikirlerdir.

BERAT GECESİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Berat Arapça berâe/berâet (البرائة) kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (الصك = belge) gecesi” mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

 • Berat Gecesinin Farkı Nedir?

Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “Ṣavm”, 39; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).

Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191). Ancak eserlerinde bu hadislere yer veren Tirmizî ve İbn Mâce, bunların sened yönünden zayıf olduğuna da işaret etmektedirler.

Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

 • Berat Gecesini Nasıl Değerlendirmeliyiz? Berat Gecesi Namazı Nedir?

Bu rivayetlerle, Hz. Peygamber’in şâban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğine dair diğer rivayetleri göz önüne alan bazı âlimler bu geceyi namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını, bu geceye mahsus olmak üzere belli bazı ibadet ve kutlama şekilleri ihdas edip âdet haline getirmenin ise dinde yeri bulunmadığını söylemişlerdir. Kaynakların belirttiğine göre Berat gecesine ait özel bir namaz yoktur.

Gazzâlî, bu gece her rek‘atında Fâtiha sûresinden sonra on bir İhlâs sûresi okunmak suretiyle kılınacak yüz rek‘at veya her rek‘atında Fâtiha’dan sonra yüz İhlâs okunan on rek‘at namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet naklettiği halde (İḥyâʾ, I, 203), İḥyâʾü ʿulûmi’d-dîn’deki hadisleri tenkide tâbi tutan Zeynüddin el-Irâkī (a.g.e., I, 203, dipnot 1) ile Nevevî bunun aslının olmadığını söylemişlerdir. Bu namazın bir bid‘at olduğunu kaydeden Nevevî, bu konuda Ḳūtü’l-ḳulûb ve İḥyâʾü ʿulûmi’d-dîn’de geçen rivayete aldanılmaması gerektiğini söylemekte (el-Mecmûʿ, IV, 56), Ali el-Kārî de bu rivayetin uydurma olduğunu belirterek Berat gecesi namazının 400 (1010) yılından sonra Kudüs’te ortaya çıktığını kaydetmektedir (el-Esrârü’l-merfûʿa, s. 462).

Bu namazın ilk defa 448 (1056) yılında Kudüs’te Mescid-i Aksâ’da kılındığına ve zamanla yaygınlık kazanarak sünnet gibi telakki edildiğine dair bir rivayet de nakledilmektedir (Ali Mahfûz, s. 288). Ancak Fâkihî’nin (ö. 272/885’ten sonra) Mekkeliler’in bu geceyi Mescid-i Harâm’da ihya ettiklerine ve bazılarının 100 rek‘atlı bir namaz kıldığına dair rivayeti (bk. Aḫbâru Mekke, III, 84) dikkate alınırsa bu namazın daha önceden de kılındığını söylemek mümkündür.

 • Kuran Bu Gecede mi İndi?

Duhân sûresinde (44/3) Kur’an’ın “mübarek bir gecede” nâzil olduğu ifade edilmektedir. İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre burada işaret edilen gece Kadir gecesidir. Çünkü diğer âyetlerde Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve Kadir gecesinde (el-Kadr 97/1) indirildiği belirtilmektedir.

Tâbiîn âlimlerinden İkrime’nin de dahil olduğu bir grup âlim ise Duhân sûresindeki âyetle Berat gecesine işaret edildiği kanaatindedirler. Bu takdirde Kur’an’ın tamamının Berat gecesi levh-i mahfûzdan dünya semasına indiği, Kadir gecesinde de âyetlerin peyderpey inmeye başladığı şeklinde bir yorum ortaya çıkmaktadır. Nitekim bazı müfessirler bu görüşü benimsemişlerdir (bk. Elmalılı, V, 4293-4295).

BERAT KANDİLİ GECESİ YAPILACAK İBADETLER

 • Gece bir saat kadar ibadet etmekle, gece ihya edilmiş olursa da, vakti müsait olan, gece hiç uyumamalı.
 • Mümkünse din büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edip feyizlerine kavuşmalı.
 • Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istiğfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı çok tekrarlamalı. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını çok okumalı.
 • Aile efradıyla merhametli konuşmalı, onlara iyi davranmalı.
 • Kur'an-ı kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü'yü çok okumalı.
 • En önemlisi de, ilim öğrenmeli, bunun için de, Seadet-i Ebediyye ilmihâlini çok okumalı.
 • Kazası olmasa da, çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istiğfar etmeli, mümkünse toprağa secde etmeli, secdeyi çok yapmalı.
 • Güzel koku sürünmeli.
 • Allahü teâlâya hamd ve şükretmeli.
 • Oruçlu olarak kandili karşılamalı.

BERAT NAMAZINDAN SONRA ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER

Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur.

Bunlar;

 • İstiğfar:
 • Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)
 • Fatiha-i Şerife
 • Ayet'ül-Kürsî
 • Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)
 • 14 kere Yâsîn, Yâsîn … dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)
 • İhlas-ı Şerif
 • Felak Sûresi
 • Nâs Sûresi
 • "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.
 • Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.